Home Agenda scholing NGS Collegetour: Masterclass Knie

NGS Collegetour: Masterclass Knie

NGS Collegetour: Masterclass Knie

Tijdens deze masterclass staat de Knie centraal. Vanuit de anatomie, fysiologie en pathologie wordt het traject van A(namnese) naar B(ehandelplan) doorlopen. Door voorbereiding aan de hand van verschafte documenten zal kennis opgefrist en herhaald worden, waardoor tijdens de masterclass zeer efficient en effectief gewerkt kan worden. Het accent van deze scholing zal liggen op het functieonderzoek en de interpretatie daarvan. Documenten ter voorbereiding volgen binnen 5 werkdagen na inschrijving.
Naam scholing
NGS Collegetour: Masterclass Knie
Datum
13 oktober 2020 18:30 - 22:00
Locatie
Thermen Holiday Pr. Beatrixlaan 10, Schiedam
Doel
- Herkennen van symptomen en kunnen herleiden naar betrokken weefsels/structuren - Analyseren en interpreteren van anamnesegegevens - Analyseren en interpreteren van inspectiegegevens - Analyseren en interpreteren van palpatiegegevens - Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens - Vaststellen van de bevindingen - Opstellen van behandelplan - Adviseren op basis van vastgestelde bevindingen
Kwalificatieprofiel
Sportmasseur
Sportzorgmasseur
Onderwerpen
Voert beroepsspecifiek onderzoek uit
Geeft voorlichting en advies
Stelt stappenplan op
Handelt bij en na blessure
Accreditatiestatus
Geaccrediteerd
Aantal punten
4
Bevat de scholing/actviteit een stage
Nee
Bevat de scholing/activiteit een toetsing
Ja
E-mailadres bij vragen/afmelden