Home Agenda scholing NGS Collegetour: Masterclass Pols/Hand

NGS Collegetour: Masterclass Pols/Hand

NGS Collegetour: Masterclass Pols/Hand

Vanuit de anatomie, fysiologie en pathologie wordt het traject van A(namnese) naar B(ehandelplan) doorlopen. Door voorbereiding aan de hand van verschafte documenten zal kennis opgefrist en herhaald worden, waardoor tijdens de masterclass zeer efficient en effectief gewerkt kan worden. Het accent van deze scholing zal liggen op het functieonderzoek en de interpretatie daarvan. Documenten ter voorbereiding volgen in de eerste week van september.
Naam scholing
NGS Collegetour: Masterclass Pols/Hand
Datum
08 december 2020 19:00 - 22:00
Locatie
NGS-bureau: Professor Bronkhorstlaan 26 in Bilthoven
Doel
- Herkennen van symptomen en kunnen herleiden naar betrokken weefsels/structuren - Analyseren en interpreteren van anamnesegegevens - Analyseren en interpreteren van inspectiegegevens - Analyseren en interpreteren van palpatiegegevens - Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens - Vaststellen van de bevindingen - Opstellen van behandelplan - Adviseren op basis van vastgestelde bevindingen
Kwalificatieprofiel
Sportmasseur
Sportzorgmasseur
Onderwerpen
Voert beroepsspecifiek onderzoek uit
Geeft voorlichting en advies
Stelt stappenplan op
Handelt bij en na blessure
Accreditatiestatus
Geaccrediteerd
Aantal punten
4
Bevat de scholing/actviteit een stage
Nee
Bevat de scholing/activiteit een toetsing
Ja
E-mailadres bij vragen/afmelden