Home Licentiebeleid

Licentiebeleid

 

Wat moet ik doen om mijn licentie te verlengen?

Het NGS wil de masseurs meer ruimte bieden en verantwoordelijkheid geven voor de eigen ontwikkeling van de masseurs. Masseurs kunnen bij- en nascholingen volgen die passen bij hun eigen ontwikkeling en die passen binnen het bijbehorende kwalificatieprofiel en worden niet meer verplicht om bepaalde bijeenkomsten te volgen. 
 


Hieronder vind je stapsgewijs de 3 stappen die moeten worden voldaan voor het verlengen van de licentie:

Sport- en wellnessmasseurs

De NGS-licentie voor sport- en wellnessmasseurs is 5 jaar geldig.
Om de licentie voor de vervaldatum te kunnen verlengen heb je het volgende nodig:

1. 30 punten uit scholingen en werkzaamheden in de praktijk:

​Voor een persoonlijk overzicht van je punten kijk je in het Ledenportaal
Voor sportmasseurs die op 1 januari 2017 een geldige licentie hadden geldt een overgangsregeling
Deze houdt in: 30 punten (waarvan maximaal 15 punten praktische vaardigheden, maar mogen ook 30 punten zijn uit scholingen). 

2. Geldig reanimatiebewijs
Je hebt een reanimatiecertificaat dat geldig is op het moment dat je nieuwe licentieperiode ingaat.
Klik voor een overzicht van organisaties waar je een reanimatiecursus kunt volgen.
Loopt dit jaar jouw licentie af? Lees dan op de pagina 'Reanimatie certificaten en verlening COVID-19​' wanneer je uiterlijk je reanimatiebewijs moet insturen.

3. Betaling licentiepas
je hebt de betaling voor de licentie verlenging voldaan.
De betaling verricht je via het Ledenportaal als aan bovenstaande eisen is voldaan. 

  • Leden: € 22,50 (exclusief BTW, 21%)
  • Niet leden: 150,00 (exclusief BTW, 21%)

Nadat vóór 31 december aan de bovenstaande drie verplichtingen is voldaan ontvang je in januari een nieuwe licentiepas.

Wellnessmasseurs, let op:

Het NGS-bestuur heeft besloten dat wellnessmasseurs die het ‘oude’ examen wellnessmasseur hebben afgelegd, verplicht zijn NGS-geaccrediteerde scholingen te volgen over minimaal twee van onderstaande onderwerpen als zij na 5 jaar hun licentie willen verlengen:

  • hotstone massage;
  • aromatherapie;
  • hoofd-, gezicht-, nek- en/of decolletémassage

De punten tellen mee voor de 15 punten die uit door het NGS-geaccrediteerde scholingen moeten worden behaald om de licentie te kunnen verlengen. Om de kwaliteit van de gevolgde scholingen te borgen is het verplicht dat de scholing door het NGS geaccrediteerd is. Lees verder

Overzicht geaccrediteerde scholingen

Overzicht geaccrediteerde scholingen​

                                                                                    

 SCAS-certificering Sportzorgmasseur 

De kwaliteitsborging van de sportzorgmasseurs is door het NGS ondergebracht bij een onafhankelijke partij (SCAS). Op de website van de SCAS vind je alle informatie over het verlengen van de certificering. 


                                                                                    

Veelgestelde vragen
 

                                                                                    

1. Hoe behaal ik mijn 15 theoriepunten? 

Door het volgen van NGS geaccrediteerde nascholingen. In de agenda tref je een overzicht van deze scholingen aan. Per scholing is zichtbaar voor welk profiel deze geaccrediteerd is.  Elke aanbieder (afdelingen, opleidingsinstituten en overige aanbieders) die denkt een goede scholing te hebben ontwikkeld kan hiervoor accreditatie aanvragen bij het NGS.  

2. Hoe behaal ik mijn 15 praktijkpunten?

Door te werken in de praktijk kun je de 15 punten aan praktische vaardigheden behalen, Je ontvangt één accreditatiepunt als je een (gedeelte van een) dag werkzaam bent geweest in de praktijk. In 5 jaar tijd dien je dus 15 dagen (of dagdelen) actief te zijn in de praktijk. 

Deelname aan evenementen

Indien NGS massageteam
Voor de verwerking van de praktijk punten hoef je niets te doen. De massageteamleider levert een overzicht met deelnemers in bij het NGS en het punt /de punten wordt(/en) worden bijgeschreven in het Ledenportaal. 

Indien geen NGS massageteam
Je vult het formulier ‘deelname aan een evenement’ in en laat dit ondertekenen door een vertegenwoordiger van de organisatie van het evenement. 

Ik heb een eigen praktijk

Ben je als masseur werkzaam in een eigen praktijk dan kun je deze werkzaamheden indienen om mee te laten tellen voor je 15 punten praktische vaardigheden. Deze werkzaamheden toon je middels een eigen verklaring

Ik heb geen eigen praktijk

Ben je als masseur werkzaam bij bijvoorbeeld een sportvereniging of in een sauna dan kun je deze werkzaamheden indienen om mee te laten tellen voor je 15 punten praktische vaardigheden. De werkzaamheden kun je aantonen door het insturen van een 'Derden verklaring. Deze werkzaamheden moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Sportmasseurs:  ze vonden plaats bij een sportvereniging of sportschool
  • Wellnessmasseurs: ze vonden plaats in de wellnessbranche bij een sauna, hotel, beauty- of wellnesscentrum, fitnesscentrum, bedrijf.
  • Ze vallen binnen de werkprocessen van het kwalificatieprofiel van sport- of wellnessmasseur;

Werkzaamheden van docenten worden niet gerekend tot de werkervaring. Docenten die betrokken zijn bij een NGS geaccrediteerde opleiding kunnen dispensatie tot maximaal 15 studiepunten ontvangen voor ‘bij- en nascholing passend bij het kwalificatieprofiel’.

Overige ter beoordeling door NGS accreditatiecommissie

Als je werkzaamheden, die niet vallen onder één van bovengenoemde activiteiten, in aanmerking wilt laten komen voor ‘praktische vaardigheden’ , dan dien je hiervoor een verzoek in te dienen bij de NGS accreditatiecommissie. Hiervoor vul je dit formulier in

Meer informatie