Home Contracten voor Vierdaagse Nijmegen

Contracten voor Vierdaagse Nijmegen

Contracten Vierdaagse Nijmegen

Let op! Wij ontvangen graag voor 12 juli je keuze.
Je ontvangt per e-mail een bevestiging en je hoeft verder geen contract of overeenkomst te ondertekenen.
Zonder bevestiging kan er geen uitbetaling plaatsvinden!

Toelichting vrijwilligers:

Bij vrijwilligers zijn verschillende keuzes mogelijk. De keuzes staan onderstaand beschreven.

  • 1.1 Vrijwilliger zonder vergoeding
  • 1.2 Vrijwilliger met declaratie van gemaakte kosten
  • 1.3 Vrijwilliger met de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding van maximaal € 150,- per maand
    met een maximum van € 4,50 per uur (onder 23 jaar is dit maximaal € 2,50 per uur).

Toelichting opdrachtnemers:

Bij opdrachtnemers (geen vrijwilliger en geen werknemer) is er keuze uit aan de slag te gaan als ondernemer of als niet ondernemer.

2a. Als ondernemer
Bij de samenwerking staat de specifieke deskundigheid, kennis of vaardigheden van de opdrachtnemer centraal. De opdrachtnemer verricht de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht. Hij werkt onder volle eigen verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitoefenen van de overeengekomen diensten. Het NGS geeft geen aanwijzingen over de wijze van uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. De opdrachtnemer heeft eventueel een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten. De uitvoering van de activiteiten vindt plaats zoals beschreven in de modelovereenkomst voor de Sport, met kenmerk 9051613107-B. De gele tekstdelen in dit model zijn één-op-één van toepassing op deze samenwerking. De ondernemer factureert inclusief eventueel verschuldigde BTW.

2b. Als NIET ondernemer
Bij de samenwerking staat de specifieke deskundigheid, kennis of vaardigheden van de opdrachtnemer centraal. De opdrachtnemer verricht de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht. Hij werkt onder volle eigen verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitoefenen van de overeengekomen diensten. Het NGS geeft geen aanwijzingen over de wijze van uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. De uitvoering van de activiteiten vindt plaats zoals beschreven in de modelovereenkomst voor de Sport, met kenmerk 9051613107-B. De gele tekstdelen in dit model zijn één-op-één van toepassing op deze samenwerking. De betalingen worden na afloop van het jaar door middel van een IB 47-melding door het NGS aan de Belastingdienst doorgegeven.

Indien je vragen hebt kan je contact opnemen met Kelley Post per e-mail (info@ngsmassage.nl) of telefoon (088-7308500).