Home FAQ portfolio opleiders

FAQ portfolio opleiders

FAQ portfolio opleiders

 • Het portfolio moet minimaal 3 volledige en correct ingevulde cliëntendossiers bevatten.

  Minimaal: het mogen meer dossiers zijn, er wordt beoordeeld op basis van 3 dossiers die voldoende bevonden worden.

  Volledig: alle onderdelen van het dossier zijn doorlopen, uitgevraagd, geobserveerd, getest, gepalpeerd en samengevat (kern van de zorgvraag in relatie tot de competenties van de sportmasseur). De competentie is vastgesteld en het behandelplan (zowel massage als tape/bandage) zijn passend onderbouwd in relatie tot de zorgvraag. Het dossier is getekend door cliënt en sportmasseur, en het stappenplan (vervolgafspraken) staan genoteerd.

  Correct: De zorgvraag is helder geformuleerd. De anamnese is op alle onderdelen uitgevraagd, waarbij de zorgvraag in relatie wordt gebracht met de belasting en de belastbaarheid van de cliënt. Hetzelfde geldt voor de inspectie (gehele lichaam), functieonderzoek en palpatie. De interpretatie van alle gegevens vormen het uitgangspunt bij het bepalen van de competentie van de sportmasseur. Het behandelplan is logisch, duidelijk omschreven qua behandeldoel, (be)handelwijze en te verwachten resultaat op welke termijn (reële inschatting). De sportmasseur dient zich te allen tijde af te vragen met welk doel hij wat wil bereiken en of de door hem gekozen middelen leiden tot het doel dat hij voor ogen heeft.

 • Wanneer is een dossier voldoende?

  Wanneer alle onderdelen van het cliëntendossier adequaat en efficiënt ingevuld zijn, hierin een eenduidige zorgvraag onderbouwd wordt welke leidt tot een behandelplan dat past bij de competenties van de beginnende beroepsbeoefenaar.

 • Mogen actieve testen in het functieonderzoek met pijn en/of bewegingsbeperking aangegeven staan?

  Wanneer de ‘pijn’ duidelijk omschreven is (bijvoorbeeld: spierpijn) en het overige deel van het functieonderzoek hiermee in overeenstemming is (passief onderzoek, spierlengtestesten en palpatie) en eveneens duidelijk geformuleerd, is dit op voorhand geen contra-indicatie. Hetzelfde geldt voor de bewegingsbeperking.

 • Mogen aantekeningen/feedback van de docent en/of cliënt in de dossiers voorkomen?

  Aantekeningen en/of feedback mogen voorkomen, mits aan de eerder gestelde voorwaarden (volledig en correct) is voldaan. De ontwikkeling van de kandidaat mag zichtbaar zijn. De beoordeling is echter niet de ontwikkeling die de kandidaat heeft doorgemaakt. Het betreft het prestatieniveau dat wordt beoordeeld. Bij een voldoende beoordeling van het portfolio is het aannemelijk dat de kandidaat klaar is voor de praktijktoets. Het biedt geen garantie voor het resultaat van de praktijktoets.

 • Mogen de studenten tijdens het praktijkexamen clientendossiers meenemen die al zijn ingevuld per onderdeel? Of mag er alleen een leeg clientendossier mee?

  Blanco clientendossier is toegestaan, hoeft niet.
  De gevraagde vóór invulling zijn de basisvaardigheden die gekend en uitgevoerd moeten kunnen worden zonder hulp.