Home NGS examen Examen sportzorgmasseur

Examen sportzorgmasseur

Toetsing Sportzorgmasseur

Let op: om toegelaten te worden tot de toetsing dien je in het bezit te zijn van een door het NGS erkend diploma sportmassage (NGS, NESM, NESPG, ACE, ESPO). 

Op deze pagina vind je de volgende informatie over het NGS examen Sportzorgmasseur:

Om het NGS diploma sportmassage te behalen dien je de volgende twee onderdelen voldoende te hebben afgerond:

1. Portfoliobeoordeling
2, Praktijkbeoordeling

Op deze pagina vind je inhoudelijke informatie over het portfolio en praktijkassessment. Om het door het NGS uitgegeven diploma’ Sportzorgmasseur’ te halen, moet je werkprocessen zoals beschreven in het kwalificatieprofiel kunnen uitvoeren. De toetsing is hierop gericht. Op deze pagina vind je de inhoud en de manier waarop de toetsing wordt uitgevoerd.  De toetsing vindt plaats op grond van de toetsingscriteria.  Het doel van de toetsing is vaststellen of je de tien werkprocessen die een sportzorgmasseur dient uit te voeren in voldoende mate beheerst.

 1. Voer beroepsspecifiek onderzoek uit
 2. Werk samen in de sportzorgketen
 3. Geef voorlichting en advies
 4. Stel een stappenplan op
 5. Voer massage uit
 6. Tape en bandageer
 7. Handel bij en na blessures
 8. Registreer en leg gegevens vast
 9. Evalueer werkwijze en resultaat
 10. Pas EHBO en/of reanimatie toe


De toetsing bestaat uit een portfolio- en een praktijkbeoordeling. Bij de praktijkbeoordeling hoort een reflectie-interview.

1. Portfoliobeoordeling

Voor de samenstelling van het portfolio voer je alle werkprocessen in de praktijk uit.
Het portfolio bevat hiervan authentieke (=resultaten van de uitvoering) en verifieerbare (= gegevens praktijkplek) bewijzen. Hiermee toon je aan dat je aan toetsingscriteria van de sportzorgmasseur voldoet.  Je toont werkproces 10 (Past EHBO en/of reanimatie toe) aan door een geldig reanimatiebewijs in je portfolio op te nemen.

2. Praktijkbeoordeling

Tijdens de praktijkbeoordeling voer je de volgende twee werkprocessen uit:

 • W1 – Voert een beroepsspecifiek onderzoek uit (25 minuten). Voer je uit bij een voor jou onbekende sporter. 
 • W7 – Handelt bij en na blessures (25 minuten). Voer je uit bij een voor jou bekende sporter. 

De beschikbare tijd per werkproces wordt door jou zelfstandig ingedeeld. De praktijkbeoordeling eindigt met een reflectie-interview (10 minuten) met de beoordelaar. De sporter is niet aanwezig bij het reflectie-interview. De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling is 60 minuten. De uitslag van de praktijkbeoordeling is gebaseerd op het uitvoeren van de opdrachten in de praktijk en het reflectie-interview samen.

Toelating praktijkbeoordeling

Je wordt toegelaten tot de praktijkbeoordeling met het reflectie-interview wanneer de beoordeling van het portfolio voldoende is.
Wanneer het portfolio onvoldoende is beoordeeld, gaat de praktijkbeoordeling en het reflectie-interview niet door. Je wordt hiervan tenminste 5 werkdagen voor de praktijkbeoordeling in kennis gesteld door het NGS secretariaat. Je hebt in dit geval recht op herkansing (zie verderop).

Voorbereiding praktijkbeoordeling

Voor de praktijkbeoordeling ben je verantwoordelijk dat er een voor jou bekende sporter aanwezig is. Deze sporter wordt ook ingezet bij andere kandidaten. Dit is een sporter met een hulpvraag die je als casus hebt gebruikt voor jouw portfolio. Voor de praktijkbeoordeling van W7 (Handel bij en na blessures) neem je een uitgeprinte casus uit het portfolio mee.
Op locatie zijn een massagetafel, dikke rol, tafel en 3 stoelen, twee weegschalen en een lange meetlat aanwezig. Je dient zelf te zorgen voor verdere benodigdheden, zoals een afdekhoes voor de massagetafel, hulp/meetmaterialen, bandagemateriaal en verder alle benodigdheden die je denkt nodig te hebben voor de praktijk.

Beoordelaar

Het portfolio wordt beoordeeld door één beoordelaar die is aangewezen door de NGS toetsingscommissie. De praktijk wordt ook beoordeeld door een beoordelaar die is aangewezen door de NGS toetsingscommissie. De beoordelaar van het portfolio en de praktijk hoeft niet dezelfde persoon te zijn.

Beoordeling

De beoordelingen van portfolio en praktijk geschieden aan de hand van de toetsingscriteria die zijn opgenomen in het protocol toetsing.

Normering

Om te slagen moeten de portfoliobeoordeling en de praktijkbeoordeling (inclusief het reflectie-interview) voldoende zijn. Hiervoor moet op alle toetsingscriteria ‘minimaal voldaan’ zijn gescoord. Dit betekent dat de beoordelaar heeft vastgesteld dat je op correcte wijze aan elk toetsingcriterium hebt voldaan. Indien dit niet het geval is heb je recht op herkansing. 

Uitslag

De uitslag wordt vastgesteld door de toetsingscommissie. Uiterlijk 15 werkdagen na de praktijkbeoordeling krijg je hierover bericht via het NGS secretariaat.

Diploma

Je ontvangt het diploma Sportzorgmasseur als de uitslag van de portfolio- en praktijkbeoordeling voldoende zijn en door de toetsingscommissie is vastgesteld.

Herkansing

Je hebt recht op in totaal twee herkansingen; de herkansing betreft het onvoldoende deel. Hierbij geldt dat er niet langer dan een jaar mag zitten tussen de eerste aanvraag en de laatste herkansing.

Bezwaar en beroep

Je kunt tegen de uitslag en/of gang van zaken met betrekking tot de toetsing bezwaar aantekenen bij de toetsingscommissie. Tegen een beslissing op bezwaar van de toetsingscommissie of na een beslissing van de toetsingscommissie over fraude kun je beroep aantekenen. Informatie over bezwaar en over beroep staan in het toetsreglement Nederlands Genootschap voor Sportmassage.

Certificering door de Stichting Certifcering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS)

Met het diploma Sportzorgmasseur kun je je laten certificeren door de SCAS. Meer informatie hierover tref je aan op de website van de SCAS

Meer informatie