Home NGS toetsing Uitleg van de NGS-toetsing Examen sportmassage

Examen sportmassage

Examen sportmassage

Inschrijven voor het examen sportmassage is niet meer mogelijk. Start je in 2020 met de opleiding dan ga je voor de toetsing sportmasseur

 

Op deze pagina vind je alle informatie over het NGS examen sportmassage. Om het NGS diploma sportmassage te behalen dien je de volgende twee onderdelen voldoende te hebben afgerond:

1. Theorie-examen
2, Praktijkexamen

Op deze pagina vind je meer informatie over de inhoud en de manier waarop het examen wordt uitgevoerd. Om examen te kunnen doen schrijf je je vooraf in als examenkandidaat bij het NGS.  Na inschrijving ontvang  je:

 • twee digitale codes voor het doen van theorie-examen bij het Cito
 • één deelname praktijkexamen

                                                                                    

1. Theorie-examen

Nadat je bent ingeschreven bij het NGS als examenkandidaat ontvang je twee digitale codes voor het doen van theorie examen. Met één code kun je in twee vakken examen doen. Je doet theorie-examen in vier vakken: 

 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Massagetheorie
 • Kwaliteitszorg

Het theorie examen wordt door het Cito digitaal afgenomen verspreid over het land. Je kunt theorie-examen doen wanneer jij dat wilt. Plan je theorie-examen in via de website van het Cito.  

Je doet per twee vakken tegelijk examen. Nadat je de eerste twee vakken hebt afgerond, heb je één jaar de tijd om alle vier de vakken te behalen. Voorbeeld:  op 1 september 2018 doe je theorie-examen in de vakken in anatomie en fysiologie, je hebt dan tot 1 september 2019 de tijd om alle vakken voldoende af te ronden. 

Na de aanschaf van het pakket moet binnen één jaar je eerste cijfers te behalen. 

Beoordeling

Je hebt voldoende als je voor de vier vakken samen 24 punten hebt behaald. Hierbij is één onvoldoende (een 5) toegestaan. Je mag een examen waar je een voldoende voor hebt behaald opnieuw doen om er een hoger cijfer van te maken. Het hoogst behaalde cijfer telt. Met het voldoende afronden van het theorie-examen kun je deelnemen aan het praktijkexamen.

Bij onvoldoende resultaat heb je de mogelijkheid vakken te herkansen. Alle informatie over het inschrijven van een herexamen vind je hier.

Vanaf het moment dat je de theorie voldoende hebt afgerond, heb je één jaar de tijd om je praktijkexamen te behalen. Je ontvangt van het NGS nadat je het theorie-examen voldoende hebt afgerond automatisch een uitnodiging om vervolgens zelf je praktijkexamen te kunnen inplannen.

Vrijstelling

Wanneer je als fysiotherapeut of Oefentherapeut Cesar de opleiding tot sportmasseur volgt dan kun je vrijstelling krijgen voor de theorie-onderdelen anatomie en fysiologie. 

 • Fysiotherapie: Minimaal in het 3e leerjaar van de opleiding of BIG geregistreerd
 • Oefentherapeut Cesar/Mensendieck: volledig afgeronde HBO opleiding

Kom je hiervoor in aanmerking ontvangen wij graag via info@ngsmassage.nl een BIG registratienummer / diploma voor de verwerking in ons systeem. 

                                                                                    

2. Praktijkexamen

Het NGS organiseert examenmomenten in februari, juni of november. Klik voor de data in 2019
Naar het praktijkexamen neem je een model en je portfolio mee. Voor het model zijn een aantal regels omschreven waaraan hij/zij zich dient te houden. Ook het portfolio dient te voldoen aan een aantal criteria

Hoe gaat het praktijkexamen in zijn werk?

 • Je ontvangt een casus met informatie omtrent anamnese, inspectie, functie-onderzoek. Je hebt 20 minuten om deze casus te bestuderen en uit te werken in een behandelplan.
 • Vervolgens wordt je naar de examenlocatie geleid (waar je model al aanwezig is met jouw portfolio) en zal de examinator eerst de bevindingen omtrent het portfolio met je bespreken. Indien voldoende, voer je het behandelplan uit op je model. Hiervoor heb je 60 minuten de tijd. 
 • Je bespreekt de casus en anamnese met examinator
 • ​Je bespreekt/verifieert de casus met je model (in aanwezigheid van examinator)
 • Je stelt een stappenplan op en laat deze ondertekenen door je model
 • ​Je voert de massage uit en brengt tape/bandage aan 
 • Je evalueert met je model en stelt een vervolgtraject op

De richttijd voor een tape/bandage is circa 15 minuten en voor de massage 20 minuten.

Het praktijkexamen duurt, inclusief wachten op de uitslag, maximaal twee uur. 

Beoordeling

Om te slagen voor het praktijkexamen moet zowel de beoordeling van het portfolio als je casus voldoende zijn. Na afloop van het  examen ontvang je direct de uitslag. Als je geslaagd bent ontvang je direct je diploma, cijferlijst en NGS-licentie. Minimaal noodzakelijk is een voldoende op:

 • Functieonderzoek
 • Massage
 • Tapen en bandageren

Herexamen praktijk

Een onvoldoende voor het praktijkexamen betekent dat je een herkansing kan doen. Let er op dat tijdens je herkansing je reanimatiediploma én je theoriecijfers nog wel geldig zijn! 
Alle informatie over het inschrijven van een herexamen vind je hier.

                                                                                    

Meer informatie

Om je goed voor te bereiden op de examens kun je hieronder proefexamens downloaden. In de documenten staan enkele voorbeelden van wat je tijdens een theorie-examen en een praktijkassessment kunt verwachten.

Voor vragen over het examen kun je contact opnemen met het bureau van het NGS: 088-730 8500 of info@ngsmassage.nl