Home NGS examen Data, locatie en kosten

Data, locatie en kosten

Data, kosten, locatie & inschrijven examen

Op deze pagina vind je alle informatie over:

 1. De examendata voor het NGS-examen
 2. De kosten voor het NGS-examen gespecificeerd per onderdeel 
 3. De locatie van de examens voor het theorie-examen en het praktijk examen in Bilthoven
 4. Hoe je in te schrijven voor het examen
 5. Inschrijven her-examen
 6. Annuleringsvoorwaarden

                                                                                    

1. Belangrijke examendata

  Alle data zijn onder voorbehoud van aanmeldingen en kunnen door het NGS worden gewijzigd. Het NGS behoudt zich het recht voor om een praktijkexamen toe te voegen dan wel te laten vervallen. Dit zou het geval kunnen zijn bij meer of minder aangemelde kandidaten.

   

  Theorie examen               

  Het gehele jaar door bij het CITO op
  verschillende locatie's in Nederland     

  Kennistoets

  Sportmasseur: Het gehele jaar op verschillende 
  locatie's in Nederland.
   

  Portfolio    

  Datum waarop het portfolio uiterlijk bij het 
  NGS moet zijn ontvangen.

  Praktijk examen 

  NGS - Bilthoven 

  Sportmassage
   

  Vanaf 1 januari 2020 start de nieuwe toetsing Sportmasseur.
  Je hebt tot 1 april 2020 om je cijfers bij het CITO te
  behalen voor de oude toetsing Sportmassage. Vraag dit goed
  na bij je opleider! 

  Hierna kan alleen je alleen nog herkansen
  bij het CITO.

    

  De oude toetsing is alleen mogelijk 
  wanneer de cijfers bij het CITO zijn behaald 
  voor 1 april 2020.
   

  1, 8, februari 2020
  6, 13, 20, 27 juni 2020
  7, 14 november 2020

  Sportmasseur
  vanaf 1-1-2020

   

  Hierbij zal de kennistoets worden afgenomen door TeleToets.    

  • juni 2020  - Kennistoets afgerond
   uiterlijk 8 mei 2020  
  • november 2020 - Kennistoets afgerond
   uiterlijk 9 oktober 2020

  8 mei 2020 - periode juni 2020
  9 oktober 2020 - periode november 2020

  6, 13, 20, 27 juni 2020
  7, 14 november 2020
  Wellnessmasseur 

  Hierbij zal de kennistoets worden afgenomen door TeleToets.

  • juni 2020  - Kennistoets afgerond
   uiterlijk 8 mei 2020  
  • november 2020 - Kennistoets afgerond
   uiterlijk 9 oktober 2020

  3 januari 2020 - periode februari 2020
  8 mei 2020 - periode juni 2020
  9 oktober 2020 - periode november 2020

   

  1, 8, februari 2020
  6, 13, 20, 27 juni 2020
  7, 14 november 2020

  Sportzorgmasseur     3 januari 2020 - periode februari 2020
  8 mei 2020 - periode juni 2020   
  9 oktober 2020 - periode november 2020

  1, 8, februari 2020
  6, 13, 20, 27 juni 2020
  7, 14 november 2020

   

  Extra uitleg voor examen Sportmassage

  Let op;  Theoriecijfers die zijn behaald tot maximaal 2 weken voor de eerste datum van een examenperiode geven garantie mee te kunnen doen aan het praktijk examen. Behaal je de cijfers in de week voorafgaand aan het eerste praktijkexamen, dan kan je niet meer worden uitgenodigd voor het examen en zal je automatisch worden uitgenodigd voor de volgende periode. 

  Voorbeeld:

  • Alle kandidaten die voor 1 mei 2019 de theorie hebben behaald ontvangen 1 mei een uitnodiging per mail van het NGS om het praktijkexamen in te plannen voor de periode juni 2019.  Deze kandidaten zijn er zeker van dat ze in juni examen kunnen doen.
  • Alle kandidaten die tussen 1 mei en 18 mei de cijfers compleet hebben zullen een uitnodiging ontvangen wanneer wij de definitieve cijfers van het CITO hebben ontvangen en kunnen het examen inplannen aan de hand van de beschikbaarheid.
  • Voor kandidaten na 18 mei kunnen we geen deelname garanderen.

  Extra uitleg voor examen Wellnessmasseur

  Let op;  Je portfolio dient uiterlijk 20 werkdagen voor de eerste examendatum van een periode bij het NGS binnen te zijn. Om tijdig te kunnen beoordelen. Je ontvang wel op 1 mei een uitnodiging om je praktijk examen in te plannen. Wanneer je portfolio niet voldoende is zal je praktijkdatum komen te vervallen.

  Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn bel ons op 088-7308500

   

  2. Kosten 2020

  Regelgeving dwingt ons onderscheidt te maken in de bedragen tussen CRKBO geregistreerde opleiders en niet CRKBO geregistreerde opleiders. Wij adviseren je bij jouw opleidingsinstituut na te vragen of zij CRKBO geregistreerd zijn zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. 
  Voor het cursusjaar 2019 zijn de examenprijzen voor 2019 vast gesteld op basis van 3% indexering

   

  CRKBO
  geregistreerde
  opleider (2020)

   Niet-CRKBO
  geregistreerde
  opleider (2020)

  Sportmasseur (nieuw) 
   
  Toetsingspakket€ 270,00 € 327,00
  Herkansing kennistoets€ 70,00 € 85,00
  Herkansing portfoliobeoordeling€ 35,00 € 42,50
  Herkansing praktijkbeoordeling€ 170,00 € 205,00

  Wellnessmasseur 
   
  Toetsingspakket€ 270,00 € 327,00
  Herkansing kennistoets€ 70,00 € 85,00
  Herkansing portfoliobeoordeling€ 35,00 € 42,50
  Herkansing praktijkbeoordeling€ 170,00 € 205,00

  Sportzorgmasseur
   
  Toetsingspakket€ 200,00 € 242,00
  Herkansing portfoliobeoordeling€ 35,00 € 42,50
  Herkansing praktijkbeoordeling€ 170,00 € 205,00
   
  Overige kosten
  Extra kosten aangepast theorie-examen (A3) per 2 vakken € 70,00 € 85,00
  Extra kosten aangepast theorie-examen (voorgelezen) per 2 vakken€ 90,00 € 110,00


  Indien je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om aangepast examen te doen (een voorgelezen examen of examen op groot afgedrukt formaat) dien je een e-mail (info@ngsmassage.nl) te sturen met daarbij een (medische) verklaring. Het theorie-examen op A3 of voorgelezen kan alleen in Bilthoven plaats vinden.

                                                                                      

  3. Locatie NGS-examen

  Locatie theorie-examen

  Het theorie examen wordt door het Cito digitaal afgenomen verspreid over het land. Je kunt theorie-examen doen wanneer jij dat wilt. Plan je theorie-examen in via de website van het Cito.  

  Locatie praktijk-examen

  Het praktijk-examen zal worden afgenomen op een centrale locatie in Nederland, Bilthoven. 

  Sportzorg Nederland
  Professor Bronkhorstlaan 26
  3723 MB Bilthoven
  T: 088 - 730 8500

                                                                                      

  4. Inschrijven voor het NGS-examen

  Om examen te kunnen doen schrijf je je vooraf in als examenkandidaat bij het NGS. Je kunt je inschrijven voor de volgende onderdelen:

  • Sportmassage
  • Wellnessmassage
  • Sportzorgmassage

  Inschrijven toetsing sportzorgmasseur

  Je schrijft je in voor de toetsing door jouw portfolio ten minste 20 werkdagen voor de datum van een praktijkbeoordeling (zie hieronder voor de data) naar het NGS secretariaat te versturen (info@ngsmassage.nl). Namens de toetsingscommissie bevestigt het secretariaat schriftelijk de ontvangst van het portfolio en bevestigt daarmee de inschrijving voor de toetsing. Namens de toetsingscommissie ontvang je informatie over de praktijkbeoordeling.
  Dien je de portfolio- of praktijkbeoordeling te herkansen dan geef je dit aan bij het NGS-secretariaat (info@ngsmassage.nl).

                                                                                      

  5. Inschrijven voor het herexamen

  Inschrijven her-examen Sportmasseur 

  Inschrijven herexamen wellnessmasseur 

                                                                                      

  6. Annuleringsvoorwaarden examens

  Het kan gebeuren dat u, om welke reden dan ook, uw aanmelding voor het examen wilt annuleren. Hiervoor worden annuleringskosten in rekening gebracht:

  Examen Sportmasseur

  • Na aanschaf van het examenpakket en het ontvangen van de code heeft u veertien dagen de tijd om zonder opgave van reden de aanschaf van het examenpakket te annuleren. Bij het Cito zal worden gecontroleerd of de codes niet zijn gebruikt.
  • Voor het annuleren veertien dagen na aanschaf van het examenpakket zullen de kosten € 175 bedragen.
  • Annuleren voor het praktijkexamen: 100% van de totale examenkosten.

  Omboeken datum praktijkexamen

  • Tot uiterlijk acht werkdagen voor de examendatum kan een praktijkexamen kosteloos worden omgeboekt (andere datum, andere tijd of locatie)

  Examen Wellnessmasseur en sportzorgmasseur

  • Tot uiterlijk vijf werkdagen voor de datum waarop de kennistoets plaatsvindt: 10% van de totale examenkosten
  • Binnen vijf werkdagen voor de datum waarop de kennistoets plaatsvindt: 100% van de totale examenkosten. Dit geldt ook als de kandidaat niet bij de afname van de kennistoets verschijnt
  • Annuleren voor de praktijkbeoordeling: 100% van de totale examenkosten.

  Afwijkende annuleringsvoorwaarden
  Indien vanwege persoonlijke omstandigheden niet kan worden deelgenomen aan de kennistoets en/of de praktijkbeoordeling, wordt het NGS hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt aan het NGS een verklaring overlegd of een bewijs waaruit de reden van annulering blijkt (bijvoorbeeld een overlijdensbericht of een doktersverklaring). Berichtgeving bij voorkeur via een  e-mail naar info@ngsmassage.nl. In dit geval wordt 100% van de examenkosten gerestitueerd.

  Voor alle annuleringen geldt dat deze schriftelijk moeten geschieden bij het secretariaat van het NGS.

  Voor de genoemde termijnen is de datum van ontvangst op het secretariaat van het NGS bepalend.