Home NGS examen Data, locatie en kosten

Data, locatie en kosten

Data, kosten, locatie & inschrijven examen

Op deze pagina vind je alle informatie over:

 1. De examendata voor het NGS-examen
 2. De kosten voor het NGS-examen gespecificeerd per onderdeel 
 3. De locatie van de examens voor het theorie-examen en het praktijk examen in Bilthoven
 4. Hoe je in te schrijven voor het examen
 5. Inschrijven her-examen
 6. Annuleringsvoorwaarden

                                                                                    

1. Belangrijke examendata

Let op;  cijfers die zijn behaald tot maximaal 1 week voor de eerste datum van een examenperiode kunnen worden meegenomen voor een mogelijk praktijkexamen. Behaal je de cijfers later, dan kan je niet meer worden uitgenodigd voor het praktijkexamen en zal je automatisch worden uitgenodigd voor de volgende periode. 

Data zijn onder voorbehoud van aanmeldingen en kunnen door het NGS worden gewijzigd. Het NGS behoudt zich het recht voor om een praktijkexamen toe te voegen dan wel te laten vervallen. Dit zou het geval kunnen zijn bij meer of minder aangemelde kandidaten.

Theorie: Sportmasseur - Wellnessmasseur (oude stijl)

DataLocatie 

Het hele jaar door bij Cito   

Diverse locaties in het land

 

Kennistoets: Wellnessmasseur (nieuwe stijl)  

Data (onder voorbehoud)Locatie 

15 september 2018 (10.00 - 12.00 uur)
15 december 2018 (10.00 - 12.00 uur)

NGS Bureau Bilthoven

Praktijk: Sportmasseur - Wellnessmasseur (oude stijl/nieuwe stijl)  - Sportzorgmasseur

Data (onder voorbehoud, bij voldoende aanmeldingen komen er mogelijk extra dagen beschikbaar)Locatie 

3, 10 november 2018 
2, 9, 16 februari 2019
1, 8, 15, 22 juni 2019
2, 9, november 2019

NGS Bureau Bilthoven

 

 

2. Kosten 2018 & 2019

Regelgeving dwingt ons onderscheidt te maken in de bedragen tussen CRKBO geregistreerde opleiders en niet CRKBO geregistreerde opleiders. Wij adviseren je bij jouw opleidingsinstituut na te vragen of zij CRKBO geregistreerd zijn zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. 
Voor het cursusjaar 2019 zijn de examenprijzen voor 2019 vast gesteld op basis van 3% indexering

 CRKBO
geregistreerde
opleider (2018)

CRKBO
geregistreerde
opleider (2019)

 Niet-CRKBO
geregistreerde
opleider (2018)
Niet-CRKBO
geregistreerde
opleider (2019)

Sportmasseur - Wellnessmasseur (oude stijl)
 
Examenpakket€ 243,00€ 250,00 € 292,00€ 300,00
(Her)examen theorie digitaal (per code, één code is goed voor 2 vakken)€ 75,00€ 77,00 € 90,00€ 93,00
Herkansing praktijkbeoordeling€ 120,00€ 124,00 € 145,00€ 148,00
Blessurepreventie€ 136,00€ 140,00 € 163,00€ 168,00

Wellnessmasseur (nieuwe stijl)
 
Toetsingspakket€ 195,00€ 250,00 € 245,00€ 300,00
Herkansing kennistoets€ 75,00€ 77,00 € 90,00€ 93,00
Herkansing portfoliobeoordeling€ 75,00€ 124,00 € 90,00€ 148,00
Herkansing praktijkbeoordeling€ 120,00€ 124,00 € 145,00€ 148,00

Sportzorgmasseur
 
Toetsingspakket€ 195,00€ 240,00 € 245,00€ 245,00
Herkansing portfoliobeoordeling€ 75,00€ 124,00 € 90,00€ 148,00
Herkansing praktijkbeoordeling€ 120,00€ 124,00 € 145,00€ 148,00
 
Overige kosten
Extra kosten aangepast theorie-examen (voorgelezen of A3) per 2 vakken€ 27,50€ 29,00 € 33,28€ 34,00


Indien je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om aangepast examen te doen dien je dat bij de aanmelding al door te geven. O.b.v. een (medische) verklaring is het mogelijk een voorgelezen examen of examen op groot afgedrukt formaat te doen.

                                                                                    

3. Locatie NGS-examen

Locatie theorie-examen

Het theorie examen wordt door het Cito digitaal afgenomen verspreid over het land. Je kunt theorie-examen doen wanneer jij dat wilt. Plan je theorie-examen in via de website van het Cito.  

Locatie praktijk-examen

Het praktijk-examen zal worden afgenomen op een centrale locatie in Nederland, Bilthoven. 

Sportzorg Nederland
Professor Bronkhorstlaan 26
3723 MB Bilthoven
T: 088 - 730 8500

                                                                                    

4. Inschrijven voor het NGS-examen

Om examen te kunnen doen schrijf je je vooraf in als examenkandidaat bij het NGS. Je kunt je inschrijven voor de volgende onderdelen:

 • Sportmassage
 • Wellnessmassage
 • Sportzorgmassage

Inschrijven toetsing sportzorgmasseur

Je schrijft je in voor de toetsing door jouw portfolio ten minste 20 werkdagen voor de datum van een praktijkbeoordeling (zie hieronder voor de data) naar het NGS secretariaat te versturen (info@ngsmassage.nl). Namens de toetsingscommissie bevestigt het secretariaat schriftelijk de ontvangst van het portfolio en bevestigt daarmee de inschrijving voor de toetsing. Namens de toetsingscommissie ontvang je informatie over de praktijkbeoordeling.
Dien je de portfolio- of praktijkbeoordeling te herkansen dan geef je dit aan bij het NGS-secretariaat (info@ngsmassage.nl).

                                                                                    

5. Inschrijven voor het herexamen

Inschrijven her-examen Sportmasseur en wellnessmasseur (oude stijl)

Inschrijven herexamen wellnessmasseur (nieuwe stijl)

                                                                                    

6. Annuleringsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat u, om welke reden dan ook, uw aanmelding voor de toetsing wilt annuleren.
Hiervoor worden annuleringskosten in rekening gebracht:

 • tot uiterlijk 5 werkdagen voor de datum waarop de kennistoets plaatsvindt: 10% van de totale examenkosten
 • binnen 5 werkdagen voor de datum waarop de kennistoets plaatsvindt: 100% van de totale examenkosten. Dit geldt ook als de kandidaat niet bij de afname van de kennistoets verschijnt
 • annuleren voor de praktijkbeoordeling: 100% van de totale examenkosten.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Indien vanwege persoonlijke omstandigheden niet kan worden deelgenomen aan de kennistoets en/of de praktijkbeoordeling, wordt het NGS hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt aan het NGS een verklaring overlegd of een bewijs waaruit de reden van annulering blijkt (bijvoorbeeld een overlijdensbericht of een doktersverklaring). Berichtgeving bij voorkeur via een  e-mail naar info@ngsmassage.nl. In dit geval wordt 100% van de examenkosten gerestitueerd.

Annuleringsvoorwaarden