Home NGS examen Data, locatie en kosten

Data, locatie en kosten

Data, kosten, locatie & inschrijven examen

Op deze pagina vind je alle informatie over:

 1. De examendata voor het NGS-examen
 2. De kosten voor het NGS-examen gespecificeerd per onderdeel 
 3. De locatie van de examens voor het theorie-examen en het praktijk examen in Bilthoven
 4. Hoe je in te schrijven voor het examen
 5. Inschrijven her-examen
 6. Annuleringsvoorwaarden

                                                                                    

1. Belangrijke examendata

Let op;  Cijfers die zijn behaald tot maximaal 2 weken voor de eerste datum van een examenperiode geven garantie mee te kunnen doen aan het praktijk examen. Behaal je de cijfers in de week voorafgaand aan het eerste praktijkexamen, dan kan je niet meer worden uitgenodigd voor het examen en zal je automatisch worden uitgenodigd voor de volgende periode. 

Voorbeeld:

 • Alle kandidaten die voor 1 mei 2019 de theorie hebben behaald ontvangen 1 mei een uitnodiging per mail van het NGS om het praktijkexamen in te plannen voor de periode juni 2019.  Deze kandidaten zijn er zeker van dat ze in juni examen kunnen doen.
 • Alle kandidaten die tussen 1 mei en 18 mei de cijfers compleet hebben zullen een uitnodiging ontvangen wanneer wij de definitieve cijfers van het CITO hebben ontvangen en kunnen het examen inplannen aan de hand van de beschikbaarheid.
 • Voor kandidaten na 18 mei kunnen we geen deelname garanderen.

Data zijn onder voorbehoud van aanmeldingen en kunnen door het NGS worden gewijzigd. Het NGS behoudt zich het recht voor om een praktijkexamen toe te voegen dan wel te laten vervallen. Dit zou het geval kunnen zijn bij meer of minder aangemelde kandidaten.

Theorie: Sportmasseur

DataLocatie 

Het hele jaar door bij Cito   

Diverse locaties in het land

 

Kennistoets: Wellnessmasseur  

Data (onder voorbehoud)Locatie 

9 maart 2019 (10.00 - 12.00 uur)
13 april 2019 (10.00 - 12.00 uur)
30 augustus 2019 (19.30 - 21.30 uur)
14 september 2019 (10.00 - 12.00 uur)
18 september 2019 (19.30 - 21.30 uur)
23 september 2019 (19.30 - 21.30 uur)
De kennistoets gaat alleen door als zich minimaal 3 kandidaten hebben aangemeld. Uiterlijk één week voor de geplande datum wordt een kandidaat hierover geïnformeerd.

NGS Bureau Bilthoven

Praktijk: Sportmasseur - Wellnessmasseur  - Sportzorgmasseur

Data (onder voorbehoud, Het NGS behoudt zich het recht voor om een praktijkexamen toe te voegen dan wel te laten vervallen. Dit zou het geval kunnen zijn bij meer of minder aangemelde kandidaten.)Locatie 

2019

 • 1, 8, 15, (22, 29 reserve) juni 2019 - Theoriecijfers moeten uiterlijk 18 mei bij het NGS binnen zijn.
 • 5 oktober 2019 (herkansing voor kandidaten die in juni gezakt zijn) 
 • 2, 9, november 2019 - Theoriecijfers moeten uiterlijk 19 oktober bij het NGS binnen zijn.

2020

 • 1, 8, februari 2020 -  Theoriecijfers moeten uiterlijk 18 januari bij het NGS binnen zijn.

NGS Bureau Bilthoven

 

 

2. Kosten 2019

Regelgeving dwingt ons onderscheidt te maken in de bedragen tussen CRKBO geregistreerde opleiders en niet CRKBO geregistreerde opleiders. Wij adviseren je bij jouw opleidingsinstituut na te vragen of zij CRKBO geregistreerd zijn zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan. 
Voor het cursusjaar 2019 zijn de examenprijzen voor 2019 vast gesteld op basis van 3% indexering

 

CRKBO
geregistreerde
opleider (2019)

 Niet-CRKBO
geregistreerde
opleider (2019)

Sportmasseur 
 
Examenpakket€ 250,00 € 300,00
(Her)examen theorie digitaal (per code, één code is goed voor 2 vakken)€ 77,00 € 93,00
Herkansing praktijkbeoordeling€ 124,00 € 148,00
Blessurepreventie€ 140,00 € 168,00

Wellnessmasseur 
 
Toetsingspakket€ 250,00 € 300,00
Herkansing kennistoets€ 77,00 € 93,00
Herkansing portfoliobeoordeling€ 124,00 € 148,00
Herkansing praktijkbeoordeling€ 124,00 € 148,00

Sportzorgmasseur
 
Toetsingspakket€ 240,00 € 245,00
Herkansing portfoliobeoordeling€ 124,00 € 148,00
Herkansing praktijkbeoordeling€ 124,00 € 148,00
 
Overige kosten
Extra kosten aangepast theorie-examen (A3) per 2 vakken€ 29,00 € 34,00
Extra kosten aangepast theorie-examen (voorgelezen) per 2 vakken€ 50,00 € 60,50


Indien je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om aangepast examen te doen dien je dat bij de aanmelding al door te geven. O.b.v. een (medische) verklaring is het mogelijk een voorgelezen examen of examen op groot afgedrukt formaat te doen.

                                                                                    

3. Locatie NGS-examen

Locatie theorie-examen

Het theorie examen wordt door het Cito digitaal afgenomen verspreid over het land. Je kunt theorie-examen doen wanneer jij dat wilt. Plan je theorie-examen in via de website van het Cito.  

Locatie praktijk-examen

Het praktijk-examen zal worden afgenomen op een centrale locatie in Nederland, Bilthoven. 

Sportzorg Nederland
Professor Bronkhorstlaan 26
3723 MB Bilthoven
T: 088 - 730 8500

                                                                                    

4. Inschrijven voor het NGS-examen

Om examen te kunnen doen schrijf je je vooraf in als examenkandidaat bij het NGS. Je kunt je inschrijven voor de volgende onderdelen:

 • Sportmassage
 • Wellnessmassage
 • Sportzorgmassage

Inschrijven toetsing sportzorgmasseur

Je schrijft je in voor de toetsing door jouw portfolio ten minste 20 werkdagen voor de datum van een praktijkbeoordeling (zie hieronder voor de data) naar het NGS secretariaat te versturen (info@ngsmassage.nl). Namens de toetsingscommissie bevestigt het secretariaat schriftelijk de ontvangst van het portfolio en bevestigt daarmee de inschrijving voor de toetsing. Namens de toetsingscommissie ontvang je informatie over de praktijkbeoordeling.
Dien je de portfolio- of praktijkbeoordeling te herkansen dan geef je dit aan bij het NGS-secretariaat (info@ngsmassage.nl).

                                                                                    

5. Inschrijven voor het herexamen

Inschrijven her-examen Sportmasseur 

Inschrijven herexamen wellnessmasseur 

                                                                                    

6. Annuleringsvoorwaarden examens

Het kan gebeuren dat u, om welke reden dan ook, uw aanmelding voor het examen wilt annuleren. Hiervoor worden annuleringskosten in rekening gebracht:

Examen Sportmasseur

 • Na aanschaf van het examenpakket en het ontvangen van de code heeft u veertien dagen de tijd om zonder opgave van reden de aanschaf van het examenpakket te annuleren. Bij het Cito zal worden gecontroleerd of de codes niet zijn gebruikt.
 • Voor het annuleren veertien dagen na aanschaf van het examenpakket zullen de kosten

€ 175 bedragen.

 • Annuleren voor het praktijkexamen: 100% van de totale examenkosten.

Omboeken datum praktijkexamen

 • Tot uiterlijk acht werkdagen voor de examendatum kan een praktijkexamen kosteloos worden omgeboekt (andere datum, andere tijd of locatie)

Examen Wellnessmasseur en sportzorgmasseur

 • Tot uiterlijk vijf werkdagen voor de datum waarop de kennistoets plaatsvindt: 10% van de totale examenkosten
 • Binnen vijf werkdagen voor de datum waarop de kennistoets plaatsvindt: 100% van de totale examenkosten. Dit geldt ook als de kandidaat niet bij de afname van de kennistoets verschijnt
 • Annuleren voor de praktijkbeoordeling: 100% van de totale examenkosten.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Indien vanwege persoonlijke omstandigheden niet kan worden deelgenomen aan de kennistoets en/of de praktijkbeoordeling, wordt het NGS hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt aan het NGS een verklaring overlegd of een bewijs waaruit de reden van annulering blijkt (bijvoorbeeld een overlijdensbericht of een doktersverklaring). Berichtgeving bij voorkeur via een  e-mail naar info@ngsmassage.nl. In dit geval wordt 100% van de examenkosten gerestitueerd.

 

Voor alle annuleringen geldt dat deze schriftelijk moeten geschieden bij het secretariaat van het NGS.

Voor de genoemde termijnen is de datum van ontvangst op het secretariaat van het NGS bepalend.