Home NGS toetsing Uitleg van de NGS-toetsing Certificering door de SCAS voor sportzorgmasseurs Normen en eisen hercertificering SCAS Certificering

Normen en eisen hercertificering SCAS Certificering

Normen en eisen hercertificering na initiële certificering Sportzorgmasseur

  1. Geaccrediteerde bij- en nascholingen: 50 punten in 5 jaar
  2. De afgelopen periode (vijf jaar) 600 uur, gemiddeld 120 uur per jaar, werkzaam als sportzorgmasseur.

                - Werkzaamheden dienen gerelateerd te zijn aan sportactiviteiten, vereniging of sportketen zorg
                - Aantonen middels een werkgeversverklaring en/of eigen verklaring
3. Geldig reanimatie certificaat (NRR erkend)
4. Bewijs van aansluiting bij een klachtenregeling die voldoet aan de Wkkgz
5. Onderschrijven van de gedragscode NGS en gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie van NOC*NSF.
6. Voldoen aan minimale eisen fysieke omgeving (SCAS972)

 

Normen en eisen hercertificering Sportzorgmasseurs na certificering volgens de Inpassingsregeling

1. Diploma Module Ketenzorg (voor sportzorgmasseurs)
2. 30 NGS- geaccrediteerde bij/nascholingen voor de sportzorgmasseur punten in 3 jaar.   
3. Werkervaring middels werkgeversverklaring of eigen verklaring: 600 uur afgelopen vijf jaar en/of gemiddeld 120 uur per jaar.
4. Werkzaamheden dienen gerelateerd te zijn aan sportactiviteiten, vereniging of de sportzorgketen.
5. Geldig reanimatiecertificaat (erkend door de Nederlandse Reanimatieraad).
6. Voldoen aan eisen fysieke werkruimte.
7. Onderschrijven gedragscode NGS en gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie van  NOC*NSF.
8. Bewijs van aansluiten bij klachtenregeling die voldoet aan de Wkkgz.