Home Buitenlands diploma

Buitenlands diploma

Heb je in het buitenland een diploma behaald, dan kun je dit diploma laten toetsen op gelijkwaardigheid met het NGS-diploma. Is het buitenlands diploma getoetst op gelijkwaardigheid dan kan deel worden genomen aan de scholing 'Verkrijgen NGS-licentie' en kun je alvast buitengewoon lid worden van het NGS. Heb je de scholing afgerond dan kan het buitengewoon lidmaatschap worden omgezet om in een regulier lidmaatschap.  

Procedure vergelijking buitenlands diploma

Aanvraag door masseur

 • De aanvrager dient, bij voorkeur per e-mail (info@ngsmassage.nl), de volgende documenten in bij de NGS toetsingscommissie:

- kopie van het diploma;
- kwalificatiedossier / kwalificatieprofiel / toetstermen op basis waarvan het examenprogramma is samengesteld;
- examenprogramma op basis waarvan het diploma is verkregen;
- informatie van de examenorganisatie waardoor het examen is afgenomen en het diploma is verstrekt.

De NGS toetsingscommissie checkt de documenten op volledigheid en informeert de aanvrager als er documenten ontbreken. Alleen volledige documentatie wordt in behandeling genomen.

 • Als de documentatie volledig is, ontvangt de aanvrager een betaallink.
 • Kosten: € 292,00
 • Na betaling wordt de aanvraag in behandeling genomen.

 

Vergelijking door NGS toetsingscommissie

De NGS toetsingscommissie vergelijkt de ingediende documenten met:

 1. het NGS kwalificatieprofiel sportmasseur. Vergelijking van profielen vindt plaats aan de hand van de werkprocessen en beheersingscriteria;
 2. beschrijving toetsing met toelichting  van respectievelijk de toetstermen / eindtermen;

 

Besluit door NGS toetsingscommissie

Op basis van bovenstaande vergelijking neemt de NGS toetsingscommissie een onderbouwd besluit. Het besluit kan zijn:

 • het buitenlandse diploma is gelijkwaardig aan die van het NGS. 
  De masseur kan buitengewoon lid worden en kan zich aanmelden voor de scholing 'Verkrijgen NGS-licentie'.
 • het buitenlandse diploma is niet gelijkwaardig aan die van het NGS
  De masseur kan niet lid worden van het NGS. 

Het besluit wordt uiterlijk zes weken na betaling doorgegeven aan de aanvrager.

Gelijkwaardige buitenlandse diploma's

Canadian Sport Massage Therapists Association (CSMTA)
Canada
https://www.csmta.ca/

Gedeeltelijk gelijkwaardig aan NGS sportmasseur.
Om licentie sportmasseur te verkrijgen moet praktijkexamen worden gedaan.

Guiding Light Massage Therapy School 
Verenigde Staten

https://www.guidinglightmassageschool.com/

Gedeeltelijk gelijkwaardig aan NGS Sportmasseur.
Om licentie sportmasseur te verkrijgen moet praktijkexamen worden gedaan.

Tiltan college - alternative medicine college
Israël

https://complementary-health.org.il/en/home.html

Gedeeltelijk gelijkwaardig aan NGS sportmasseur. Om licentie sportmasseur te verkrijgen moet praktijkexamen worden gedaan.

Federation of State Massage Therapy Boards (FSMTB)
Verenigde Staten
https://www.fsmtb.org/

Gelijkwaardig aan NGS Wellnessmasseur.
Gedeelte sport ontbreekt in opleiding, wel belevingsmassages