Home Over het NGS Buitenlands diploma

Buitenlands diploma

Masseurs die in het buitenland een diploma (sport) massage hebben behaald, kunnen een NGS licentie sportmasseur verkrijgen. Dan moet uit een diplomavergelijking door de NGS toetsingscommissie blijken dat het buitenlands diploma gelijkwaardig is aan die van het NGS. Een buitenlands diploma kan maximaal een NGS licentie opleveren; nooit een NGS diploma.

Procedure vergelijking buitenlands diploma

Aanvraag door masseur

 • De aanvrager dient, bij voorkeur per e-mail (info@ngsmassage.nl), de volgende documenten in bij de NGS toetsingscommissie:
  • kopie van het diploma;
  • kwalificatiedossier / kwalificatieprofiel / toetstermen op basis waarvan het examenprogramma is samengesteld;
  • examenprogramma op basis waarvan het diploma is verkregen;
  • informatie van de examenorganisatie waardoor het examen is afgenomen en het diploma is verstrekt.
 • De NGS toetsingscommissie checkt de documenten op volledigheid en informeert de aanvrager als er documenten ontbreken. Alleen volledige documentatie wordt in behandeling genomen.
 • Als de documentatie volledig is, ontvangt de aanvrager een betaallink.
 • Kosten: € 292,00
 • Na betaling wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Vergelijking door NGS toetsingscommissie

De NGS toetsingscommissie vergelijkt de ingediende documenten met:

 1. het NGS kwalificatieprofiel sportmasseur. Vergelijking van profielen vindt plaats aan de hand van de werkprocessen en beheersingscriteria;
 2. beschrijving toetsing / examen met toelichting  van respectievelijk de toetstermen / eindtermen;
 3. de NGS visie op (opleiden) toetsen en kwalificeren en het examenreglement NGS 2016/2017. De criteria voor kwalificatie en toetsing zoals beschreven op pagina 4 van de NGS visie op (opleiden) toetsen en kwalificeren vormen een leidraad voor de vergelijking.
   

Besluit door NGS toetsingscommissie

Op basis van bovenstaande vergelijking neemt de NGS toetsingscommissie een onderbouwd besluit. Het besluit kan zijn:

 • het buitenlandse diploma is gelijkwaardig aan die van het NGS
  De masseur kan lid worden van het NGS. Om de NGS-licentie te verkrijgen dient een aparte scholing te worden gevolgd. Zie: www.ngsmassage.nl/verkrijgen-ngs-licentie.
 • het buitenlandse diploma is niet gelijkwaardig aan die van het NGS
  De masseur kan niet lid worden van het NGS. 

Het besluit wordt uiterlijk zes weken na betaling doorgegeven aan de aanvrager.

Gelijkwaardige buitenlandse diploma's

Canadian Sport Massage Therapists Association (CSMTA)
Canada
https://www.csmta.ca/

Gedeeltelijk gelijkwaardig aan NGS sportmasseur.
Om licentie sportmasseur te verkrijgen moet praktijkexamen worden gedaan.

Guiding Light Massage Therapy School 
Verenigde Staten

https://www.guidinglightmassageschool.com/

Gedeeltelijk gelijkwaardig aan NGS Sportmasseur.
Om licentie sportmasseur te verkrijgen moet praktijkexamen worden gedaan.

Tiltan college - alternative medicine college
Israël

https://complementary-health.org.il/en/home.html

Gedeeltelijk gelijkwaardig aan NGS sportmasseur. Om licentie sportmasseur te verkrijgen moet praktijkexamen worden gedaan.

Federation of State Massage Therapy Boards (FSMTB)
Verenigde Staten
https://www.fsmtb.org/

Gelijkwaardig aan NGS Wellnessmasseur.
Gedeelte sport ontbreekt in opleiding, wel belevingsmassages